Terapia pedagogiczna ze Scottie Go! Basic

Dla kogo: rada pedagogiczna przedszkola/szkoły podstawowej
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Terapia pedagogiczna ze Scottie Go! Basic

2950,00 

O czym jest szkolenie? 

Szkolenie jest adresowane do nauczycielek i nauczycieli edukacji przedszkolnej, klas specjalnych i integracyjnych korzystających w swojej pracy z pakietu SPE Scottie Go!. Program szkolenia wspiera realizację podstawy programowej oraz pokazuje wykorzystanie elementy kodowania i programowania w pracy z uczniami o specjalnych i „szczególnych” potrzebach edukacyjnych – z zaburzeniami procesów uczenia się, uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, m.in. na zajęciach terapii pedagogicznej oraz rewalidacyjnych. 

To szkolenie wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli oraz podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (priorytety MEiN nr 2, 8 i 9). 

Co wydarzy się podczas szkolenia? 

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • możliwości i zalety gry Scottie Go! Basic wprowadzonej jako element terapii pedagogicznej;
  • materiały, zasoby i narzędzia wspierające pracę ze Scottie Go! Basic. 

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • praktyczne pomysły i narzędzia pracy w zakresie pamięci, analizy i syntezy wzrokowej, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; 
  • sposoby na wykorzystanie aplikacji Scottie Go! Dojo w terapii pedagogicznej. 

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20 

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do gotowych scenariuszy zajęć opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki).

Praktyka TiK

Nauczyciele(-ki) poznają możliwości aplikacji mobilnej wspierającej pracę w terapii pedagogicznej.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone, angażujące dzieci metody pracy terapii pedagogicznej. 

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) zobaczą możliwości Scottie Go Basic w edukacji specjalnej.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas