Cyberbezpieczeństwo w klasach 4-8 SP

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (klasy 4-8)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Koszt: 2950,00 

Cyberbezpieczeństwo w klasach 4-8 SP

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Pokolenie dzisiejszych nastolatków od najmłodszych lat wychowuje się w obecności Internetu, a granica między światem online i offline całkowicie się zatarła. Wszelkie sfery życia, w tym kwestie szkolne, mają swoje odbicie w świecie cyfrowym. Podczas tego szkolenia nauczyciele i nauczycielki zaktualizują swoją wiedzę na temat zagrożeń internetowych, bezpieczeństwa aplikacji i kont społecznościowych, a także dowiedzą się jak radzić sobie z codziennymi problemami funkcjonowania młodych ludzi w sieci.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele:

  • poznają wyniki aktualnych badań w temacie zachowań i nawyków młodych ludzi w Internecie;
  • poznają specyfikę wybranych zagrożeń internetowych, a także sposoby reagowania na każde z nich;
  • uzyskają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych w kontekście: ochrony danych osobowych, problemu społecznego porównywania i zaburzonego obrazu własnego ciała, trudności ze skupieniem uwagi, a także „patotreści”;
  • dowiedzą się jak pracować z uczniami w klasie, aby zmniejszyć ryzyko cyberprzemocy.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • narzędzia i aktywności wspierające uczniów i uczennice w bezpiecznym korzystania z sieciowych zasobów;
  • przykładowe materiały dotyczące cyberbezpieczeństwa, a także strategii działania w klasie szkolnej.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Umiejętności

Rada pedagogiczna zdobędzie umiejętności z zakresu reagowania na określone zagrożenia internetowe, a także te związane z bezpieczeństwem aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych i komunikatorów.

Narzędzia

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane narzędzia i aktywności online, które można wykorzystać w procesie edukacyjnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa.

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne raporty i wyniki badań dotyczące zachowań dzieci w Internecie.

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zostaną wyposażeni w materiały wspomagające nauczanie o cyberbezpieczeństwie.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas