Cyberbezpieczeństwo w edukacji ponadpodstawowej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły ponadpodstawowej
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Cyberbezpieczeństwo w edukacji ponadpodstawowej

2000,00 

O czym jest szkolenie?

Umiejętne korzystanie z Internetu nie polega wyłącznie na robieniu dobrego „researchu”. Młodzi ludzie muszą także wiedzieć, jak zadbać o sieć, aby była ona przestrzenią bezpieczną i możliwie przyjazną. To szkolenie rady pedagogicznej pomoże nauczycielkom i nauczycielom wprowadzić w proces edukacyjny treści związane z cyberbezpieczeństwem w atrakcyjny i angażujący sposób.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • aktualne wyniki badań i raportów dotyczące cyberbezpieczeństwa młodych ludzi w Internecie wraz z ich analizą;
  • sposoby wspierania młodzieży w dbaniu o swój wizerunek i swoje bezpieczeństwo w sieci.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • narzędzia i aktywności wspierające młodzież w bezpiecznym korzystania z Internetu i rozwijające ich świadomość;
  • przykładowe materiały i scenariusze prowadzenia zajęć dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) zdobędą umiejętność wspierania młodzieży w budowaniu przez nią bezpiecznej przestrzeni w sieci.

Narzędzia

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane i omówione narzędzia i aktywności online, które można wykorzystać w procesie edukacyjnym dotyczącym cyberbezpieczeństwa.

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne raporty i wyniki badań dotyczące zachowań młodzieży w Internecie.

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zostaną wyposażeni w scenariusze zajęć wspomagające nauczanie o cyberbezpieczeństwie w szkole ponadpodstawowej.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas