Higiena cyfrowa w klasach 4-8 SP

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (klasy 4-8)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Koszt: 2950,00 

Higiena cyfrowa w klasach 4-8 SP

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Sposób funkcjonowania młodych ludzi ma w dużej mierze związek z rozwojem technologii. Często brakuje im niestety wiedzy, umiejętności i dobrych nawyków w kontekście bezpiecznego i zdrowego korzystania z urządzeń cyfrowych, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na ich dobrostan psychiczny, poziom koncentracji, jakość snu, wyniki w nauce oraz relacje społeczne.

To szkolenie dla rady pedagogicznej pomoże nauczycielkom i nauczycielom uporządkować wiedzę z zakresu higieny cyfrowej, pokaże jak poradzić sobie z problemem nadużywania ekranów przez młodzież, a także zapozna z dobrymi praktykami i praktycznymi sposobami na budowanie zdrowych cyfrowych nawyków wśród uczniów.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • poznają wyniki aktualnych badań i raportów dotyczące funkcjonowania młodzieży w Internecie wraz z ich analizą;
  • zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania ludzkiego mózgu w zderzeniu z nowymi technologiami i dowiedzą się jaki to ma związek z zachowaniem uczniów, ich pamięcią, skupieniem uwagi oraz z wynikami w nauce;
  • będą potrafili wprowadzić zasady higieny cyfrowej w klasie szkolnej;

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • narzędzia i aktywności wspierające dzieci w kształtowaniu zdrowych nawyków cyfrowych;
  • przykładowe materiały pozwalające im wesprzeć uczniów i rodziców w odpowiedzialnym korzystaniu z ekranów na co dzień, tak by zmniejszyć problem ich nadużywania.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Umiejętności

Nauczyciele(-k będą potrafili rozmawiać z dziećmi o podstawowych zasadach higieny cyfrowej i zdobędą umiejętności reagowania na trudne zachowania związane z nadużywaniem ekranów.

Narzędzia

Uczestników i uczestniczki szkolenia wyposażamy w pakiet narzędzi i aktywności, które przydadzą się do urozmaicenia procesu edukacyjnego.

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne raporty i wyniki badań dotyczące tematu szkolenia wraz z ich analizą.

Materiały dydaktyczne

Na szkoleniu zostaną zaprezentowane materiały dotyczące cyfrowego dobrostanu do wprowadzenia od zaraz.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas