Design Thinking w klasach 7-8 SP

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (VII-VIII)
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Design Thinking w klasach 7-8 SP

2000,00 

O czym jest szkolenie?

Szkolenie dla rady pedagogicznej, które ma na celu zaprezentowanie spiralnego cyklu pracy projektowej na różnych zajęciach lekcyjnych. W czasie warsztatu nauczycielki i nauczyciele doświadczą poszczególnych etapów metody Design Thinking (myślenie projektowe) i dowiedzą się, jak ją implementować w pracy dydaktycznej w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele zdobędą praktyczną wiedzę o:

  • metodzie design thinking, jej etapach i możliwościach w pracy z zespołem klasowym;
  • przykładach i dobrych praktykach wdrożeń design thinking w edukacji.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • narzędzia wspierające realizację design thinking w pracy z uczniami klas 7-8, przykładach i dobrych praktykach wdrożeń metody w edukacji;
  • możliwości wykorzystania narzędzi TIK wspierających proces design thinking (Stormboard, Nearpod).

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Metodyka

Poznasz nowe metody pracy pozwalające angażować zespół klasowy w myślenie projektowe.

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak w wartościowy sposób planować i realizować zajęcia z wykorzystanie Design Thinking.

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak korzystać z narzędzi takich jak Stormboard i Nearpod.

Praktyka TIK

Nauczyciele(-ki) będą mieli możliwość spojrzenia na edukacyjny potencjał narzędzi TIK z nowej strony oraz poznania go w praktyce.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas