Ekologia dla przedszkolaka

Dla kogo: rada pedagogiczna przedszkola
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Ekologia dla przedszkolaka

2950,00 

O czym jest szkolenie?

W czasie szkolenia nauczyciele(-ki) poznają nieszablonowe i ciekawe propozycje budowania świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Jak zachęcić najmłodszych do zachowań proekologicznych? Jak uczyć o ekologii poprzez zabawę i w czasie wykonywania codziennych obowiązków? Odpowiedzi na te pytania pozna rada pedagogiczna placówki przedszkolnej, biorąc udział w niniejszym szkoleniu online.

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • ogólnodostępne zasoby i materiały dotyczące ekoedukacji do wykorzystania w edukacji przedszkolnej;
  • praktyczne metody na włączanie elementów kształtujących postawy proekologiczne w zajęcia grup przedszkolnych.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • proste w realizacji pomysły na wzmacnianie postaw proekologicznych u dzieci z wykorzystaniem materiałów dostępnych pod ręką i na co dzień w każdym przedszkolu;
  • cztery propozycje gotowych scenariuszy zajęć o tematyce ekologicznej.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na budowanie świadomości ekologicznej, które zostały sprawdzone w praktyce.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy pozwalające skutecznie angażować grupę przedszkolną w ekologiczny proces edukacyjny.

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do unikalnych scenariuszy ekologicznych zajęć opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki).

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) nauczą się, jak wspierać proekologiczne postawy dzieci w wieku przedszkolnym.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas