Kodowanie offline w edukacji wczesnoszkolnej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (I-III)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Kodowanie offline w edukacji wczesnoszkolnej

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Odpowiemy na pytanie w jaki sposób, bazując na pomocach dydaktycznych szkoły (maty, gry dydaktyczne), można wprowadzić podstawy kodowania offline w pracy z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej. Podczas tego szkolenia dla rady pedagogicznej uczestnicy i uczestniczki poznają sposoby i narzędzia umożliwiające kodowanie bez komputera, za pomocą przedmiotów codziennego użytku.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • elementarne podstawy kodowania w edukacji wczesnoszkolnej;
  • sposoby na wykorzystanie posiadanych zasobów dydaktycznych do wzbogacenia zajęć z matematyki i języka polskiego;
  • metodykę realizacji zajęć z wykorzystaniem kodowania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • kolejne etapy wprowadzania elementów kodowania do zajęć w pierwszych klasach szkoły podstawowej;
  • cztery propozycje gotowych scenariuszy zajęć włączających kodowanie do zajęć dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolny.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone, angażujące dzieci metody pracy kodowania offline, czyli bez komputera.

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) zobaczą potencjał do kodowania offline w pomocach dydaktycznych znajdujących się w większości klas 1-3 szkoły podstawowej.

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do gotowych scenariuszy zajęć opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki).

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na zabawy z kodowaniem offline z pomocą przedmiotów codziennego użytku.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas