Kompetencje jutra w Laboratoriach Przyszłości w klasach 4-8 SP

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (IV-VIII)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Kompetencje jutra w Laboratoriach Przyszłości w klasach 4-8 SP

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Kompetencje przyszłości to nie edukacyjny trend tylko obszar, który nieustannie się rozwija i jest niezbędny w nauczania według większości edukatorów i edukatorek. Niniejsze szkolenie rady pedagogicznej to kompleksowe podejście do rozwoju kompetencji jutra dzieci w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Warsztat poprzedzony jest wywiadem z placówką mającym na celu poznanie pomocy dydaktycznych przyznanych jej w ramach Laboratoriów Przyszłości, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szkolenia.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący projektu Laboratoria Przyszłości (priorytety MEiN nr 2, 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • model 4K obejmujący kompetencje przyszłości: komunikację, kreatywność, krytyczne myślenie i współpracę;
  • wspólne obszary modelu 4K z podstawą programową i Laboratoriami Przyszłości;
  • metodykę zajęć lekcyjnych wspierających rozwój kompetencji 4K.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • metody i narzędzia wspierające rozwój kompetencji jutra wśród uczniów klas IV-VIII;
  • uniwersalne schematy realizacji lekcji dla różnych zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem rozwoju kompetencji 4K.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają nowe metody pracy pozwalające obudzić potencjał kompetencji przyszłości w zespole klasowym.

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) nauczą się, jak wspierać uczniów i uczennice w rozwoju kompetencji przyszłości.

Narzędzia

Podczas szkolenia trener/ka zaprezentuje możliwości pomocy dydaktycznych z zasobów placówki uzyskanych w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Praktyka TIK

Nauczyciele(-ki) będą mieli możliwość spojrzenia na edukacyjny potencjał narzędzi TIK z nowej strony oraz poznania go w praktyce.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas