Metodyka 4P4C: kompetencje przyszłości + kreatywne uczenie się

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej i/lub ponadpodstawowej
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Metodyka 4P4C: kompetencje przyszłości + kreatywne uczenie się

2000,00 

O czym jest szkolenie?

Autorska metodyka Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog 4P4C może być stosowana w różnych kontekstach edukacyjnych, zwiększając efektywność procesu uczenia się. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki – poprzez doświadczanie – odkrywają magię synergii 4P (teorii kreatywnego uczenia się) oraz 4C (kluczowych kompetencji przyszłości). W aktywny sposób przypominają sobie i redefiniują pojęcia 4P: zabawa, pasja, rówieśnicy i projekty. Omówienie znaczenia tych czterech elementów będzie związane z tym, w jaki sposób te czynniki wpływają na skuteczny proces uczenia się i rozwijanie kreatywności. Ponadto, szkolenie skoncentruje się na rozwijaniu kompetencji przyszłości 4C, takich jak kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, komunikacja i współpraca, dostarczając uczestnikom i uczestniczkom narzędzi i technik wspierających rozwijanie tych umiejętności. To wszystko bez skomplikowanych narzędzi, bez konieczności zmiany programu nauczania! Wystarczy zmiana perspektywy i spojrzenie na edukację z lotu ptaka, aby dostrzec, że kompetencje przyszłości są na wyciągnięcie ręki.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • Założenia autorskiej metodyki 4P4C.
  • Podstawy teorii kreatywnego uczenia się 4P, opracowanej przez zespół badaczy MIT.
  • Sposoby na tworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwijaniu kompetencji przyszłości 4C/4K.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • zrozumienie synergii 4P4C, czyli jak połączyć teorię kreatywnego uczenia się (4P) z kluczowymi kompetencjami przyszłości (4C). 
  • konkretne narzędzia i techniki, pozwalające włączyć elementy 4P4C do lekcji w praktyczny i angażujący sposób.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Kompetencje przyszłości

Poznanie metodyki 4P4C pozwoli nauczyciel(k)om dostosowywać swoje podejście do współczesnych wyzwań edukacyjnych, integrując kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, komunikację i współpracę w procesie nauczania.

Metodyka

Dzięki zdobytym umiejętnościom nauczyciele i nauczycielki mogą efektywniej planować lekcje, dostosowując je do potrzeb edukacji wzmacniającej kompetencje przyszłości.

Szkolenie poprowadzi:

Karolina Żelazowska-Byczkowska

Co jakiś czas staje na głowie sprawdzając nową perspektywę. Potrafi skoczyć na głęboką wodę i zanurzyć się w morzu możliwości. Jak kot chadza różnymi ścieżkami. Edukatorka, trenerka, tutorka wspomagająca edukację dzieci (w tym przez wiele lat własnych w ramach edukacji pozaszkolnej), autorka i współautorka materiałów edukacyjnych. Żona, Matka i Macocha, dla przyjaciół – Księżna. Motywuje ją ciekawość i poczucie niewiedzy. Traktuje edukację jako moc zaspokajania wewnętrznego głodu. Aktywność? Nie dla stopni, procentów i dyplomów. Stawia na współpracę i budowanie relacji. A "czas wolny" – planuje na nowo odnaleźć.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas