Praca projektowa w Laboratoriach Przyszłości w klasach 4-8 SP

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (IV-VIII)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Praca projektowa w Laboratoriach Przyszłości w klasach 4-8 SP

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Warsztat koncentruje się na wykorzystaniu zasobów Laboratoriów Przyszłości. Jest to szkolenie rady pedagogicznej “szyte na miarę” – poprzedzone wywiadem z przedstawicielem(-ką) szkoły, który ma na celu określenie zasobów posiadanych przez placówkę. Na tej podstawie nasz/a trener/ka przeprowadzi szkolenie nauczycieli(-lek) odpowiadające na wymagania placówki oraz ściśle dopasowane do jego potrzeb.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący projektu Laboratoria Przyszłości (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • praktyczne przykłady zrealizowanych projektów edukacyjnych w klasach IV – VIII szkoły podstawowej;
  • zasady realizacji pracy projektowej.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • narzędzia do planowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych, które placówka ma na stanie;
  • narzędzia i zasoby online wspierające pracę projektową (m.in. Stormboard, Nearpod).

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody na zasianie umiejętności storytellingu w grupie przedszkolnej.

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak w wartościowy sposób planować i realizować projekty edukacyjne.

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak najefektywniej korzystać ze Stormboarda i Nearpoda.

Praktyka TIK

Nauczyciele(-ki) będą mieli możliwość spojrzenia na edukacyjny potencjał narzędzi TIK z nowej strony oraz poznania go w praktyce.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas