Praca w Laboratoriach Przyszłości w klasach 4-8 SP z zajęciami pokazowymi

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (IV-VIII)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 3500,00 

Praca w Laboratoriach Przyszłości w klasach 4-8 SP z zajęciami pokazowymi

3500,00 

O czym jest szkolenie?

Wykorzystując dostępne w placówce zasoby Laboratoriów Przyszłości oraz odpowiadając na potrzeby grona pedagogicznego, skonstruujemy i przeprowadzimy warsztaty na żywo przygotowujące nauczycieli i nauczycielki do realizacji interdyscyplinarnych i aktywizujących zajęć dydaktycznych w duchu STEAM. Po zakończeniu lekcji pokazowej odbędzie się część teoretyczna szkolenia. Przed spotkaniem skontaktujemy się z placówką, aby przeprowadzić analizę jej potrzeb, zasobów i oczekiwań.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący projektu Laboratoria Przyszłości (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • wszystkie możliwości wybranych pomocy dydaktycznych z zasobów placówki przyznanych jej w ramach Laboratoriów Przyszłości;
  • metodykę interdyscyplinarnych i aktywizujących zajęć w oparciu o model STEAM, której doświadczą na żywo.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • praktyczne pomysły i narzędzia pracy z zespołem klasowym w ramach Laboratoriów Przyszłości.
  • sprawdzone rozwiązania dydaktyczne, których doświadczą na żywo.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Analiza placówki

Dokonamy analizy wyposażenia placówki i jej możliwości, aby uczestnicy szkolenia potrafili wykorzystać w pełni potencjał jej zasobów.

Zajęcia na żywo

Trener/ka przeprowadzi lekcję pokazową w warunkach placówki, wykorzystując jej zasoby.

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne raporty i wyniki wiarygodnych badań dotyczące tematu szkolenia.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) doświadczą na żywo metod pracy z zespołem klasowym przy pomocy zasobów Laboratoriów Przyszłości dostępnych w placówce.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas