Praca z grupą zróżnicowaną kulturowo w edukacji wczesnoszkolnej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (I-III)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Praca z grupą zróżnicowaną kulturowo w edukacji wczesnoszkolnej

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Szkolenie odpowiadające na jedno z obecnych wyzwań edukacyjnych – jak zintegrować zróżnicowany kulturowo zespół klasowy? Gdzie szukać uniwersalnych zasobów i pomocy dydaktycznych? W czasie szkolenia rady pedagogicznej podzielimy się sprawdzonymi rozwiązaniami, dobrymi praktykami oraz pomysłami na integrujące klasę aktywności. Zaprezentujemy ćwiczenia wymagające od uczniów i uczennic współpracy opartej na wzajemnym szacunku.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 1).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • psychospołeczne etapy integracji międzykulturowej;
  • sposoby i zasoby pozwalające wykorzystać potencjał wielokulturowości w zróżnicowanym zespole klasowym.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • propozycje sprawdzonych w praktyce aktywności prowadzących do integracji zespołu klasowego;
  • przykłady praktyk zastosowania zasad integracji międzykulturowej w rzeczywistości szkolnej.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne raporty i wyniki wiarygodnych badań dotyczące tematu szkolenia.

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak wykorzystać karty edukacyjne do pracy w klasie międzykulturowej.

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na współpracę ponad barierami kulturowymi. 

Wymiana doświadczeń

Na szkoleniu stworzymy przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas