Przedszkolaki kodują offline

Dla kogo: rada pedagogiczna przedszkola
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Przedszkolaki kodują offline

2000,00 

O czym jest szkolenie?

To warsztatowe szkolenie rady pedagogicznej w trybie online wprowadza w tematykę wykorzystania elementów kodowania bez komputera w czasie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. W praktyczny sposób pokazuje, jak wykorzystać w tym celu codzienne doświadczenia dzieci oraz dostępne w przedszkolu pomoce dydaktyczne. Wszystko to zostanie połączone z podejściem metodycznym, które pozwala rozwijać kompetencje dzieci zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi oraz celami edukacji przedszkolnej.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • rolę codziennych doświadczeń dzieci w nabywaniu umiejętności związanych z kodowaniem,
  • sposoby na tworzenie aktywności i pomysłów na zajęcia z wykorzystaniem elementów kodowania,
  • metodykę wprowadzania elementów kodowania w edukacji przedszkolnej.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • umiejętność planowania i organizacji zajęć przedszkolnych z elementami kodowania,
  • umiejętność wplatania kodowania w codzienne aktywności w czasie zajęć przedszkolnych.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak programować z przedszkolakami bez komputera, z pomocą tego, co ma się pod ręką.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy pozwalające skutecznie angażować grupę w zabawę = proces edukacyjny

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do unikalnych scenariuszy zajęć i kart pracy opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki).

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) zobaczą potencjał do kodowania offline w zabawkach i przedmiotach codziennego użytku.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas