Robotyka w przedszkolu

Dla kogo: rada pedagogiczna przedszkola
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Robotyka w przedszkolu

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Jest to szkolenie rady pedagogicznej “szyte na miarę” – poprzedzone wywiadem z przedstawicielem(-ką) przedszkola, który ma na celu określenie zasobów posiadanych przez placówkę, tj. sprzętów interaktywnych, robotów edukacyjnych oraz doświadczeń związanych z ich wykorzystaniem w procesie edukacyjnym. Na tej podstawie nasz/a trener/ka przeprowadzi szkolenie nauczycieli(-lek) z kodowania i robotyki odpowiadające na wymagania placówki oraz ściśle dopasowane do jego potrzeb.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • elementy kodowania i robotyki do wprowadzenia w edukacji przedszkolnej;
  • roboty na wyposażeniu przedszkola, wszystkie ich funkcje i możliwości;
  • praktyczne sposoby na wykorzystanie robotów edukacyjnych w celu realizacji treści podstawy programowej;
  • metodykę zajęć przedszkolnych z wykorzystaniem robotów.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • umiejętność planowania i organizacji zajęć przedszkolnych z wykorzystaniem robotów edukacyjnych;
  • cztery propozycje na wykorzystanie robotów posiadanych przez przedszkole w toku zajęć dydaktycznych.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Analiza placówki

Dokonamy analizy wyposażenia placówki i jej możliwości, aby uczestnicy szkolenia potrafili wykorzystać w pełni jej potencjał.

Praktyka TIK

Nauczyciele(-ki) będą mieli możliwość spojrzenia na edukacyjny potencjał narzędzi TIK z nowej strony oraz lepszego poznania go w praktyce.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy z robotami edukacyjnymi w grupie przedszkolnej.

Narzędzia

Skupimy się na odkryciu pełnego potencjału robotów edukacyjnych, które placówka posiada na swoim wyposażeniu.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas