Scratch w edukacji wczesnoszkolnej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (I-III)
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Scratch w edukacji wczesnoszkolnej

2000,00 

O czym jest szkolenie?

Scratch to bezpłatna, przyjazna i intuicyjna platforma edukacyjna do nauki programowania, która zyskała sławę wśród edukatorów na całym świecie. Posiada rozbudowany zestaw narzędzi i funkcjonalności, które można wykorzystać w codziennej pracy edukacyjnej. W czasie tego szkolenia dla rady pedagogicznej nauczycieli i nauczycielki doświadczą, jak – bez umiejętności programowania – wykorzystać Scratcha do realizacji zajęć dydaktycznych w klasach 1-3 SP.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają: 

  • możliwości edukacyjne Scratcha, które są dostępne już od pierwszego kliknięcia;
  • sposoby remiksowania i wykorzystania projektów dostępnych w Scratchu; 
  • możliwości konta nauczycielskiego na platformie Scratch. 

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o: 

  • podstawowe funkcjonalności Scratcha związane z różnymi obszarami edukacji; 
  • cztery projekty do wykorzystania na różnych zajęciach dydaktycznych; 
  • proste i dostępne dla wszystkich przykłady wykorzystania Scratcha w pracy wychowawczej. 

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy w środowisku Scratcha, które angażują zespół klasowy w proces edukacyjny.

Praktyka TIK

Nauczyciele(-ki) będą mieli możliwość spojrzenia na edukacyjny potencjał narzędzi TIK z nowej strony oraz poznania go w praktyce.

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do czterech unikalnych projektów do opracowania w Scratchu.

Wymiana doświadczeń

Niniejsze szkolenie uwzględni przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń dla jego uczestników(-czek) oraz umożliwi poznanie różnorodnych metod pracy.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas