Canva w pracy nauczyciela i nauczycielki

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Canva w pracy nauczyciela i nauczycielki

2000,00 

O czym jest szkolenie?

„Canva dla edukacji” to fantastyczne narzędzie, dzięki któremu zaoszczędzisz czas i energię, a Twoje projekty będą ciekawsze. Nasze szkolenie to przede wszystkim praktyka, ale na teorię też będzie czas. Canva w pracy nauczyciela i nauczycielki to impuls do kreatywnych działań i wartościowych projektów. Szkolenie realizowane online, a jednocześnie angażujące każdego uczestnika/uczestniczkę, to klucz do wygodnej nauki i zdobywania praktycznych umiejętności. Nasze spotkanie potrwa 2 x 90 minut, co pozwoli w pełni skoncentrować się na tematach związanych z wykorzystaniem Canvy w pracy w szkole. Sprawdź, w jakim zakresie Canva może być skutecznym wsparciem w pracy nauczyciela/nauczycielki!

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele dowiedzą się, jak:

 • obsługiwać interfejs narzędzia (w tym logowanie przez ZPE);
 • stworzyć zarówno prosty projekt, jak i ten bardziej zaawansowany;
 • można korzystać z szerokiego wachlarzu dostępnych szablonów projektów oraz sposobów ich personalizacji;
 • wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji w Canvie;
 • stworzyć atrakcyjną prezentację multimedialną w 5 minut;
 • edytować tekst;
 • dodawać i zmieniać kształty oraz elementy graficzne;
 • pracować z obrazem i w pełni wykorzystać opcje jego edycji;
 • seryjnie tworzyć dyplomy oraz je spersonalizować;
 • przygotować karty pracy;
 • korzystać z tabel, diagramów, obrazów;
 • zaprojektować okładkę książki;
 • zapisywać i udostępniać projekty (również do wspólnej edycji);
 • tworzyć projekty animowane;

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

 • Wiedzę z zakresu funkcji i możliwości platformy Canva, a także nauki praktycznego wykorzystania narzędzi AI do tworzenia grafik, dyplomów i kart pracy.
 • Efektywną współpracę dzięki tworzeniu wirtualnej klasy, zaproszenia do klasy i podział na grupy.
 • Możliwości udostępnienia projektów i folderów do współpracy w klasie oraz tworzenia interaktywnych zadań z podziałem na grupy.
 • Funkcje i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji przy tworzeniu profesjonalnych i atrakcyjnych materiałów wizualnych.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Metodyka

Dzięki zdobytym umiejętnościom nauczyciele(-lki) mogą efektywniej planować lekcje, dostosowując je do indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic za pomocą narzędzi opartych na materiałach graficznych z Canvy. To przekłada się na bardziej angażujące i skuteczne nauczanie.

TIK

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia zdobywają umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi technologicznych, co jest niezwykle istotne w erze cyfrowej. To zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

Personalizacja systemu nauczania

Korzystając z Canvy, nauczyciele(-elki) są w stanie śledzić postępy uczniów i uczennic, analizować dane edukacyjne i dostosowywać materiały dydaktyczne do różnych poziomów zaawansowania. To pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas