Podstawy druku 3D i projektowania trójwymiarowych modeli

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (IV-VIII)
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Podstawy druku 3D i projektowania trójwymiarowych modeli

2000,00 

O czym jest szkolenie?

Program Laboratoria Przyszłości pozwolił wyposażyć szkoły w drukarki 3D. Szkolenie online jest adresowane jest do nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą rozpocząć pracę z drukarką 3D i wykorzystać modelowanie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole. 

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący projektu Laboratoria Przyszłości (priorytety MEiN nr 8 i 9). 

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • podstawy obsługi posiadanej przez placówkę drukarki 3D; 
  • możliwość modelowania 3D z wykorzystaniem Tinkercada; 

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • metody i narzędzia wspierające wykorzystanie druk 3D w szkole podstawowej; 
  • pomysły i gotowe modele do wykorzystania w czasie zajeć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20 

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Poznanie potencjału druku 3D

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe możliwości drukarki 3D posiadanej przez daną szkołę.

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) poznają podstawy narzędzia Tinkercad do projektowania modeli 3D. 

Umiejętności

Nauczyciel(-ki) dowiedzą się, jak wykorzystać modelowanie i druk 3D w czasie zajęć dydaktycznych. 

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas