Scottie Go! Basic w edukacji wczesnoszkolnej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (I-III)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

Scottie Go! Basic w edukacji wczesnoszkolnej

2950,00 

O czym jest szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do nauczycielek i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej korzystających w swojej pracy z gry Scottie Go! Basic. W czasie szkolenie przedstawimy możliwości gry w zakresie realizacji podstawy programowej.

To szkolenie wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli oraz podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • możliwości gry Scottie Go! Basic w edukacji wczesnoszkolnej;
  • materiały wspierające pracę ze Scottie Go! Basic.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • praktyczne pomysły i narzędzia pracy w zakresie treści matematycznych, polonistycznych, przyrodniczych;
  • elementarne podstawy programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do gotowych scenariuszy zajęć opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki). 

Praktyka TiK

Nauczyciele(-ki) poznają możliwości aplikacji mobilnej wspierającej pracę w edukacji wczesnoszkolnej. 

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone, angażujące dzieci aktywności do zrealizowania w edukacji wczesnoszkolnej. 

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) zobaczą możliwości Scottie Go! Basic w edukacji wczesnoszkolnej. 

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas