Wprowadzenie do Laboratoriów Przyszłości w klasach 4-8 SP

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (IV-VIII)
Tryb i czas trwania: ONLINE / 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 1100,00 

Wprowadzenie do Laboratoriów Przyszłości w klasach 4-8 SP

1100,00 

O czym jest szkolenie?

Szkolenie dla rady pedagogicznej prezentujące możliwości ukrytego w koncepcji Laboratoriów Przyszłości modelu STEAM. Nauczyciele i nauczycielki dowiedzą się, jak z pomocą dostępnych zasobów dydaktycznych połączyć kilka obszarów nauki: technologię, inżynierię, sztukę i matematykę i zorganizować aktywizujące i angażujące zajęcia.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący projektu Laboratoria Przyszłości (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • założenia modelu STEAM i jego potencjał, który można odkryć z zasobami Laboratoriów Przyszłości;
  • katalog kompetencji przyszłości oraz ich znaczenie w projektowaniu zajęć dydaktycznych.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • Pomysły i projekty pozwalające wykorzystać na zajęciach zaplecze dydaktyczne Laboratoriów Przyszłości.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 40

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne raporty i wyniki wiarygodnych badań dotyczące tematu szkolenia.

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na STEAMowe zajęcia z wykorzystaniem narzędzi Laboratoriów Przyszłości.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy aktywizujące zespół klasowy podczas zajęć interdyscyplinarnych.

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) poznają potencjał edukacyjny pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas