Search results will appear here
Zwiększ kontrast:
Zmień rozmiar czcionki:
100%

Joanna Szczecińska

Nowe wyzwania to dla niej chleb powszedni. Uwielbia uczyć nie tylko innych, ale i siebie samą. Weteranka nauki kodowania wśród najmłodszych, która przygodę na tym obszarze rozpoczęła już w 2013 roku, kiedy jeszcze nikomu nie przyszło do głowy, aby uczyć dzieciaki programowania. Trenerka, nauczycielka zajęć wczesnoszkolnych i zajęć komputerowych, tyflopedagog, oligofrenopedagog, pasjonatka nowych technologii w edukacji, autorka wielu materiałów edukacyjnych. Uważa, że kluczem do sukcesu w pracy z uczniami i uczennicami są atrakcyjne i angażujące metody pracy. W wolnym czasie gra w gry logiczne, podróżuje, czyta książki, spaceruje i trenuje ze swoim psim kompanem. 

Doświadczenie

Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. Trenerka w projektach edukacyjnych “Koduj z klasą”, “Mistrzowie Kodowania”, “Zaprogramuj Przyszłość”. Autorka wielu scenariuszy zajęć przede wszystkim z programowania w języku Scratch 2.0 skierowanych dla nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych. Autorka koncepcji narzędzia dydaktycznego pod postacią Maty Edukacyjnej. Prelegentka na wielu konferencjach edukacyjnych m.in.: Inspir@cje, K@ssk, CodeMix – Od zabawy i myślenia algorytmicznego do programowania aplikacji, Od becika każdy klika, Dzień nowych technologii w edukacji.

Edukacyjne supermoce

Scratch Junior i Scratch
Kodowanie offline
Roboty edukacyjne

Porcja konkretów

Joanna jest absolwentką studiów o kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Szczecińskim. Poza tym swoje kształcenie kontynuowała na studiach podyplomowych (na różnych uczelniach): Zarządzanie biznesem, Kształcenie zintegrowane w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem, Tyflopedagogika oraz Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli.
Ukończyła również kurs trenerów podstaw programowania w języku Scratch dla nauczycieli, kurs umiejętności trenerskich w ramach programu „Koduj z Klasą”, kurs trenerski przygotowujący do pracy w zakresie kompetencji cyfrowych (programowanie), TIK, w programie Samsung Mistrzowie Kodowania, kurs trenerski przygotowujący do pracy w zakresie prowadzenia szkoleń online dla dyrektorów i nauczycieli obsługujących dziennik elektroniczny Librus oraz szkolenie dla kadr edukacji włączającej kierowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, realizowane w ramach projektu
pn. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa – ORE Warszawa.