Search results will appear here
Zwiększ kontrast:
Zmień rozmiar czcionki:
100%

Maria Pirecka

Bliskie jej edukacyjnemu sercu jest kreatywne, nowoczesne nauczanie. Właśnie to sprawia, że zarówno jej działania nauczycielskie podczas lekcji informatyki, jak i zarządzanie placówką edukacyjną w roli dyrektora są pełne otwartości na zmiany i nowe doświadczenia. Chętnie sięga po narzędzia cyfrowe, ale nowoczesną edukację postrzega nie tylko jako dostęp do technologii, lecz przede wszystkim jako wspólne i twórcze działania. Bliska jest jej myśl – nie ma edukacji bez relacji. W kręgu jej zainteresowań są kompetencje przyszłości, a decydując się na nowe przedsięwzięcia chce, by ich realizacja przygotowywała młodych ludzi na wyzwania XXI w. Podróże z muzyką w tle to jej ulubiona forma odpoczynku – odkrywczego i aktywnego.

Doświadczenie

Dyrektor oraz nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie. Prowadzi koło informatyczne w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Koordynuje projekty eTwinning oraz Erasmus+. Prowadziła liczne szkolenia dla rad pedagogicznych, występowała podczas warsztatów i konferencji organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W Cyfrowym Dialogu trenerka i mentorka między innymi w projekcie Zaprogramuj Przyszłość. Współpracuje z CDN w Pile.

Edukacyjne supermoce

TIK w edukacji
Relacje w edukacji
Praca projektowa

Porcja konkretów

Absolwentka studiów matematycznych, realizowała specjalizację nauczycielską. Podyplomowo ukończyła informatykę. Zdobyła kwalifikacje dyrektorskie w ramach kursu kwalifikacyjnego Organizacja i zarządzanie oświatą. Zrealizowała stacjonarny kurs trenerski w Stowarzyszeniu Mistrzowie Kodowania, ukończyła szkolenie w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego organizowanego przez Politechnikę Łódzką w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Ambasadorka programu eTwinning.

Ukończyła liczne kursy i warsztaty, m.in. Warsztaty PDW „Closing the Gap between Family and School: The role of Digital Technologies” – Guimaraies/Porto/Portugalia ľ 2014, Warsztaty PDW „Future Classroom Lab” – Professional Development Workshop Future Classroom Lab: „Entrepreneurial Learning with ICT tools”/2017/Bruksela, szkolenia i warsztaty komputerowe programu eTwinning, szkolenia dla Ambasadorów programu eTwinning, TIK w edukacji, Aktywna Tablica, Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, OzoBoty w edukacji, Kurs Microsoft Innovative Educator Expert 2020, certyfikat Europass – wykorzystanie TIK w edukacji w ramach realizacji projektu Erasmus+, „Mosty nad otwartymi umysłami” – warsztaty doskonalenia nauczycieli – Chorwacja 2021, „Jak efektywnie uczyć oprogramowania w wirtualnym pokoju” Webcomm/2020 – szkolenie dla ambasadorów eTwinning, „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” NASK.