Search results will appear here
Zwiększ kontrast:
Zmień rozmiar czcionki:
100%

Teresa Smoleń

Edukacja wczesnoszkolna to dla niej życiowa teoria i wieloletnia praktyka. W klasach 1-3 potrafi pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, według planu daltońskiego, ucząc kodowania, języka angielskiego oraz pracując nad uważnością, oddechem i redukcją stresu. Ten wachlarz umiejętności wykorzystywała już w projekcie Mistrzowie Kodowania, ale również w innych działaniach z wieloma partnerami. Poza działaniem – pisze. Ma na koncie kilka wyjątkowych publikacji edukacyjnych i wiele scenariuszy. Od niedawna sprawdza się w nowej, niezwykłej roli mamy bliźniaków.

Doświadczenie

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Teresa poszerzyła o kierunki podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i informatyki. Brała udział w projektach m.in. “Mistrzowie Kodowania”, “Asy Internetu. Szkoli w zakresie kodowania dla maluchów, TIK w edukacji wczesnoszkolnej, ale również planu daltońskiego. Współpracuje z centrami doskonalenia nauczycieli oraz krakowskimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Edukacyjne supermoce

Kodowanie w przedszkolu oraz klasach 1-3
Kodowanie w terapii pedagogicznej
TIK na start w klasach 1-3

Porcja konkretów

Magisterium na kierunku “Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, licencjat: pedagogika Społeczno-Opiekuńcza, studia podyplomowe: terapia pedagogiczna z arteterapią, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, informatyka. Uczestniczka wielu kursów: trenerskiego “Mistrzów Kodowania”, mindfulness MBSR i MBCL, Google z Design Thinking, “Gramy w Piktogramy”, Oceniania Kształtującego, „Asy Internetu”, dla nauczycieli dot. pracy z uczniami z różnymi zaburzeniami natury psychiatrycznej (CMUJ Kraków), Pearson Test of English, Terapii ręki stopnia 1 i 2. Posiada certyfikat Eksperta w Fundacji Plan Daltoński.