Search results will appear here
Zwiększ kontrast:
Zmień rozmiar czcionki:
100%

Urszula Bartnikowska

Uważa, że ciągły rozwój jest sensem jej życia. Chciałaby, aby uczniowie i uczennice w szkołach też mogli rozsmakowywać się w przejmowaniu odpowiedzialności za siebie i swój proces uczenia się.

Doświadczenie

Pedagożka specjalna, certyfikowana tutorka, zwolenniczka edukacji alternatywnej. Od wielu lat związana z grupami edukacji domowej, jako rodzic dzieci edukowanych domowo i jako nauczycielka (obecnie koordynatorka edukacji domowej w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Olsztynie). Jest konsultantką Narodowej Sieci Leczenia Zaburzeń Regulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży, praktykiem Brainspotting, Somatic Experiencing® – metody leczenia traumy i przewlekłego stresu wg P. Levine’a oraz facylitatorką EmotionAid® – pierwszej pomocy emocjonalnej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Porcja konkretów

Pedagożka specjalna (specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz surdopedagogika); certyfikowana tutorka (ukończyła szkołę tutorów Collegium Wratislaviense, z nowatorskim programem wspierania uczniów w procesie rozwoju i edukacji); posiada kwalifikacje do nauczania matematyki, etyki i filozofii; od lat związana z grupą Edukacja Domowa Warmia i Mazury oraz Grupą Edukacyjną Nomada; (współ)inicjatorka i (współ)realizatorka różnorodnych projektów edukacyjnych i społecznych m.in. „Mistrzowie Kodowania”, „Szkoła z Klasą 2.0”, Liderzy i Liderki Tolerancji Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Zgodnie z Naturą”, „PoczytajMy” CEO, Dodaj jeden (#dodaj1), „Patroni naszych ulic”; współpracuje – prowadząc warsztaty – z Uniwersytetem Dzieci; ukończyła szkolenia, m.in. Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga, „Trauma i przywiązanie” (prowadzące: Hanna Dufner, Ewa Harasimowicz), „Społeczny Układ Nerwowy. Regulacja emocji z punktu widzenia teorii poliwagalnej S. Porgesa” (H. Dufner), Focusing relacji wewnętrznych (Agnieszka Klimek), kursy Polskiego Języka Migowego, kursy z zastosowania neuroedukacji w praktyce szkolnej, wykorzystywania TIK, Somatic Experiencing®; dr hab. prof. UWM w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie; autorka wielu publikacji dotyczących niepełnosprawności; członkini Zespołu Pedagogiki Specjalnej funkcjonującego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Uniwersytetu Międzypokoleniowego; opiekunka Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych.