Search results will appear here
Zwiększ kontrast:
Zmień rozmiar czcionki:
100%

Wioletta Szwebs

Gdybyśmy mieli za zadanie określenie jej modelu pracy, byłoby to zapewne “przesuwanie poprzeczki w górę”. Swoją trenerską przygodę zaczynała realizując w swoich klasach zajęcia z programowania. Później przyszedł czas na innowacje edukacyjne, szkolenia nauczycieli w projektach “Mistrzowie Kodowania”, “Zaprogramuj Przyszłość” i duże inwestycje we własny rozwój (m.in. w obszarze zwinnych metodyk w edukacji). Wiola zaraża energią i pasją, kocha współpracę i współdziałanie – to zaowocowało m.in. założeniem przez nią Łódzkiego Klubu Kodujących Nauczycieli. W wolnym czasie nie przestaje w podejmowaniu wyzwań: biega na różnych dystansach, oficjalnie i nie, zawsze z uśmiechem na twarzy.

Doświadczenie

Wiola jest nauczycielką matematyki i informatyki, trenerką w projekcie Informatyka bez Granic oraz członkinią zespołu merytorycznego w programie “Mądrzy Cyfrowi”. Z zakresu programowania w Scratch, Scratch Junior oraz kodowania offline szkoliła również nauczycieli i nauczycielki w projektach “Mistrzowie Kodowania” i “Zaprogramuj Przyszłość”. Jako realizatorka grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego, od kilku lat prowadzi koło naukowe, na którym realizuje z uczniami i uczennicami mniej i bardziej szalone eksperymenty.

Edukacyjne supermoce

Micro:bit
Scratch i Scratch Junior
Scrum i Agile

Porcja konkretów

Ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka i informatyka oraz jest w trakcie studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki. Posiada również certyfikaty: Eduscrum Definition of Ready (wydany przez Eduscrum Polska) oraz Microsoft Innovation Educator Expert 2020-2021 oraz 2021-2022. Została trzykrotnie wyróżniona przez Szerokie Porozumienie Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce, jest również laureatką nagród przyznawanych przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych tytułem: „Multiinowator”, „Lider edukacji”, „Nowator”, „Organizator Procesów Innowacyjnych”. Na swoim koncie ma także publikacje edukacyjne z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii.