Kompetencje przyszłości w edukacji ponadpodstawowej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły ponadpodstawowej
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Kompetencje przyszłości w edukacji ponadpodstawowej

2000,00 

O czym jest szkolenie?

Istnieje wiele katalogów kompetencji przyszłości. W ramach niniejszego szkolenia rady pedagogicznej przedstawimy jeden z najpopularniejszych – ustanowiony przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2020 r. To model 4K, na który składają się: komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie oraz kooperacja. Podczas szkolenia skupimy się na metodyce rozwijania kompetencji 4K u młodzieży, wykorzystując m.in. metodę Design Thinking.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytety MEiN nr 2, 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • model 4K oraz jego wartość dydaktyczną i wychowawczą w pracy z młodzieżą;
  • przykłady projektów edukacyjnych opartych na metodzie Design Thinking;
  • narzędzia i metody wspierające rozwój kompetencji z katalogu 4K.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • pomysły na pracę projektową rozwijającą kompetencje przyszłości;
  • sposoby na zastosowanie konkretnych elementów metody Design Thinking w pracy z młodzieżą;
  • narzędzia wspierające pracę projektową (np. Storyboard);
  • sposoby na ewaluację projektu z uwzględnieniem rozwoju kompetencji.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne publikacje dotyczące modelu 4K.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy rozwijające kompetencje przyszłości u młodzieży.

Narzędzia

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak efektywnie wykorzystać narzędzie Storyboard w pracy Design Thinking.

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na pracę projektową w szkole ponadpodstawowej.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas