STEAM w edukacji wczesnoszkolnej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (I-III)
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

STEAM w edukacji wczesnoszkolnej

2000,00 

O czym jest szkolenie?

STEAM do model edukacyjny, u podstaw którego leżą: szeroko rozumiana nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka. Interdyscyplinarne połączenie kilku obszarów umożliwia realizację ciekawych i angażujących zajęć na każdym etapie edukacji. Główne założenia STEAM pokrywają się z treściami i zapisami podstawy programowej dla klas I-III szkoły podstawowej.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący projektu Laboratoria Przyszłości (priorytet MEiN nr 8).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • założenia modelu STEAM oraz zalety jego wykorzystania w edukacji dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej;
  • sposoby na tworzenie lekcji eksplorujących różne obszary edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki;
  • metodykę prowadzenia zajęć w modelu STEAM na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • umiejętność planowania i organizacji zajęć wczesnoszkolnych z wykorzystaniem STEAM;
  • cztery propozycje gotowych zajęć STEAM dla wybranych obszarów tematycznych.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak zorganizować interdyscyplinarne zajęcia dydaktyczne w duchu STEAM.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy w duchu STEAM z uczniami i uczennicami klas 1-3 SP.

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na zajęcia prowadzone w duchu STEAM.

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do STEAMowych scenariuszy zajęć opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki).

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas