STEAM w klasach 4-8 SP

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (IV-VIII)
Tryb i czas trwania: STACJONARNIE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2950,00 

STEAM w klasach 4-8 SP

2950,00 

O czym jest szkolenie?

STEAM do model edukacyjny łączący w sobie elementy kilku obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Ten interdyscyplinarny charakter umożliwia realizację ciekawych i angażujących zajęć na każdym etapie edukacji. Niniejsze szkolenie dla rady pedagogicznej jest „szyte na miarę” – jest poprzedzone wywiadem z placówką w celu ustalenia, jakie pomoce dydaktyczne w ramach Laboratoriów Przyszłości ma ona na stanie.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 dotyczący projektu Laboratoria Przyszłości (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • model STEAM i jego powiązanie z metodyką pracy w klasach IV-VIII szkoły podstawowej;
  • sposoby na tworzenie zajęć eksplorujących różne obszary edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • możliwości pomocy dydaktycznych i zasobów edukacyjnych wybranych w czasie konsultacji;
  • sposoby na tworzenie lekcji eksplorujących różne obszary edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) dowiedzą się, jak organizować zajęcia dydaktyczne w duchu STEAM w klasach 4-8 SP.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy w duchu STEAM z uczniami i uczennicami klas 4-8 SP.

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na zajęcia prowadzone w duchu STEAM.

Materiał dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do STEAMowych scenariuszy zajęć opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki).

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas