Rozwój zrównoważany w edukacji ponadpodstawowej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły ponadpodstawowej
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Rozwój zrównoważany w edukacji ponadpodstawowej

2000,00 

O czym jest szkolenie?

Cele zrównoważonego rozwoju – obok kompetencji przyszłości – są jednym z wyznaczników planowania nowoczesnej, odpowiadającej na współczesne potrzeby edukacji. Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Zostały ustalone i przyjęte w 2015 roku przez przywódców krajów członkowskich ONZ. Niniejsze szkolenie dla rady pedagogicznej zaprasza nauczycielki i nauczycieli do odkrycia, w jakich obszarach i jakimi metodami dydaktycznymi można wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju.

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytet MEiN nr 2).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • przykłady projektów edukacyjnych opartych na celach zrównoważonego rozwoju;
  • narzędzia i metody dydaktyczne wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju.
  • podstawy edukacji medialnej do wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • pomysły i aktywności włączające cele zrównoważonego rozwoju do pracy dydaktycznej i wychowawczej z zespołem klasowym;
  • narzędzia do rozwoju umiejętności świadomego posługiwania się informacją i danymi przez młodych ludzi;
  • elementy pracy projektowej przydatne w pracy z uczniami i uczennicami klas ponadpodstawowych.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli i nauczycielek:

Ekstrakt akademicki

Nauczyciele(-ki) poznają najciekawsze aktualne raporty i wyniki wiarygodnych badań dotyczące tematu szkolenia.

Inspiracje

Na szkoleniu zaprezentujemy wiele pomysłów i inspiracji na zajęcia dydaktyczne w duchu zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności

Nauczyciele(-ki) poszerzą kompetencje pracy projektowej o perspektywę celów zrównoważonego rozwoju.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody pracy na aktywizujące i angażujące zajęcia z zespołem klasowym.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas