Cyfrowe wędrówki. Autorski program informatyki w edukacji wczesnoszkolnej

Dla kogo: rada pedagogiczna szkoły podstawowej (I-III)
Tryb i czas trwania: ONLINE / 2 x 90 min.
Data: do indywidualnego ustalenia
Koszt: 2000,00 

Cyfrowe wędrówki. Autorski program informatyki w edukacji wczesnoszkolnej

2000,00 

O czym jest szkolenie?

“Cyfrowe Wędrówki” to autorski program nauczania informatyki stworzony przez Joannę Apanasewicz, Agnieszkę Chomicką – Bosy i Krzysztofa Jaworskiego, który ma na celu zaprezentowanie potencjału zajęć informatycznych na różnorodnych obszarach etapu edukacji wczesnoszkolnej. W czasie szkolenia, pracując na urządzeniach i komputerach dostępnych w danej placówce, nauczyciele i nauczycielki poznają narzędzia i sposoby na realizację angażujących zajęć z informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 

To szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej 2023/2024 (priorytety MEiN nr 8 i 9).

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poznają:

  • metodykę zajęć informatycznych wspierających interdyscyplinarną realizację treści w edukacji wczesnoszkolnej;
  • bezpłatne i ogólnodostępne narzędzia online pozwalające angażować dzieci w zajęcia informatyczne;
  • zawartość scenariuszy zajęć udostępnionych w ramach programu “Cyfrowe Wędrówki”.

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • umiejętność organizacji i realizacji zajęć informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej;
  • cztery wybrane narzędzia pomagające w realizacji wartościowych zajęć informatyki;
  • metodę pracy w parach na zajęciach informatyki.

Maksymalna liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 20

Kluczowe korzyści dla nauczycieli(-lek):

Materiały dydaktyczne

Nauczyciele(-ki) zyskają dostęp do unikalnych scenariuszy zajęć opracowanych przez doświadczonych edukatorów(-ki).

Praktyka TIK

Nauczyciele(-ki) będą mieli możliwość spojrzenia na edukacyjny potencjał narzędzi TIK z nowej strony oraz poznania go w praktyce.

Wymiana doświadczeń

Niniejsze szkolenie uwzględni przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń dla jego uczestników(-czek) oraz umożliwi poznanie różnorodnych metod pracy.

Metodyka

Nauczyciele(-ki) poznają sprawdzone metody na zaangażowanie zespołu klasowego w zajęcia informatyczne.

Pobierz materiały:

Cyfrowe wędrówki. PODRĘCZNIK + SCENARIUSZE
Pobierz

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia, chcesz indywidualnie dopasować czas jego trwania lub formę, prosimy o kontakt mailowy. 

Napisz do nas